สนง.เกษตร จ.ลำพูน เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระบาด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 80 ครั้ง

          สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระบาดเป็นวงกว้าง ในพื้นที่แปลงปลูกข้าวโพด โดยวงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนึ่งรอบวงจรชีวิต ใช้เวลาประมาณ 30-40 วัน ซึ่งเมื่อโตเต็มวัยสามารถบินแพร่พันธุ์ได้เฉลี่ย 100 กิโลเมตรต่อคืน

          โดยลักษณะการเข้าทำลายพืชเกิดขึ้นในระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น หนอนจะระบาดทำลายข้าวโพดตั้งแต่อายุประมาณ 7 วัน จนกระทั่งออกฝัก โดยกัดกินยอด และใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินทั้งแผ่นใบ ซึ่งจะพบตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบข้าวโพด โดยความเสียหายที่จะเห็นได้ชัดคือระยะต้นอ่อน ทำให้พืชตาย ระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหายร้อยละ 73 ของพื้นที่

          อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลง หากพบกลุ่มไข่และตัวหนอน ให้เก็บทำลาย นอกจากนี้ให้เกษตรกรควบคุมโดยใช้แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต แตนเบียนไข่ทริโครแกรมม่า และเชื้อบีที ทั้งนี้หากมีการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมี ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ