ทต.อุโมงค์ จ.ลำพูน ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านการเลี้ยงผึ้งโก๋น สร้างรายได้ รองรับการขยายตัวสมาชิกกลุ่มอาชีพเกษตรกร

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 133 ครั้ง

          ที่ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม “ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านการเลี้ยงผึ้งโก๋น ” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายจำลอง ขัดปันเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งโก๋น และส่งเสริมหลักการ วิธีการ เทคนิคการเลี้ยงผึ้งโก๋นรวมทั้ง ขั้นตอนการดูแล การผลิตน้ำผึ้ง ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รองรับการขยายตัวสมาชิกกลุ่มอาชีพเกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาน้ำผึ้งโก๋น ให้เป็นสินค้าชุมชน ส่งขายยังท้องตลาด อย่างไรก็ตามในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เกษตรกรผู้สนใจ และสมาชิกกลุ่มฐานการเรียนรู้ผึ้งโก๋น จำนวน 30 คน เข้าร่วม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ