จ.ลำพูน เริ่มฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มแรกแก่บุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงในการรับเชื้อ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 314 ครั้ง

          วันนี้ (8 เมษายน 2564) ที่โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่รับวัคซีน COVID-19 ผู้เป็นด่านหน้าที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อมากที่สุด โดยในวันนี้ มีนายแพทย์สุผล  ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก โดยมีแพทย์หญิงภาวิณี  เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เป็นผู้ดำเนินการ

          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดลำพูน จะมีการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. ในวันที่ 8-9 เมษายน 2564 นี้ รวมทั้งหมด 900 คน และจะมีการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ในวันที่ 29-30 เมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 1,800 โดส

          อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนชาวไทย ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สมัครใจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ นักลงทุน นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ โดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้กําหนดไว้ 3 ระยะ คือ

          ระยะที่ 1 ช่วงที่วัคซีนมี ปริมาณจํากัด เพื่อลดการป่วยรุนแรง และเสียชีวิต รักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ ฉีดให้บุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีโรคประจําตัว ได้แก่ โรคทางเดิน หายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

          ระยะที่ 2 ช่วงที่มีวัคซีนเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความ มั่นคงของประเทศ ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่นอกเหนือจากด้านหน้า เจ้าหน้าที่ที่ มีโอกาสสัมผัสเชื้อโควิด 19 ผู้ประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจํานวนมาก และผู้ที่มีโอกาส สัมผัสผู้เดินทางระหว่างประเทศ และระยะที่ 3 ช่วงที่วัคซีนมีปริมาณเพียงพอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ในระดับประชากร และฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ฉีดให้กับประชาชนทั่วไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ