ศูนย์บริการสาธารณสุข และ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงบ้าน อำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 187 ครั้ง

          ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินโครงการส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงที่บ้าน โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อลดการติดต่อ สัมผัส ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โควิด-19

          เนื่องจากสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรค ลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกัน ทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้ร่วมกับชมรม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงที่บ้าน โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องออกจากบ้าน โดยจัดทีมให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงมือผู้ป่วยถึงบ้าน แบ่งความรับผิดชอบในการจัดส่งยาตามชุมชน

          โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ทำการโทรไปสอบถามอาการซักประวัติผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ทำการวินิจฉัยสั่งยา เภสัชกรดำเนินการจัดยาและ อสม.รับยาไปจัดส่งให้ผู้ป่วยที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย และลดการแพร่เชื้อในวงกว้าง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ