จ.ลำพูน เปิดฉีดวัคซีน สร้างความมั่นใจ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 136 ครั้ง

          (27 เมษายน 2564) แพทย์หญิงภาวิณี  เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลลำพูน ได้มีการเปิดฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน ที่อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลลำพูน โดยในรอบนี้จังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรโควตา 10,000 โดส แต่ขณะนี้ได้รับมาก่อน 4,000 โดส โดยได้กำหนดให้กลุ่ม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และเอกชน กลุ่มบุคลากรด่านหน้าที่สู้กับภัยCOVID-19 อาทิ ทหาร ตำรวจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลคัดกรอง COVID-19 โดยตรง และกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ที่มีโรคประจำตัว อาทิ เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ เป็นต้น ในการนี้นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลงานด้านการคัดกรองเฝ้าระวัง COVID-19 ต่างร่วมเข้ารับวัคซีนรอบนี้อีกด้วย

          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน กล่าวต่ออีกว่า การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ยังถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความมั่นใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องทำหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ให้มีความสบายใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อจากนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข จะได้มีการจัดสรรวัคซีนรอบถัดไป และอาจจะได้รับวัคซีนเร็วขึ้นกว่ากำหนด เมื่อถึงรอบที่ต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ทางโรงพยาบาลลำพูน จะได้มีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ประชาชน สามารถเข้าไปแอดไลน์ “หมอพร้อม” เพื่อจองเข้ารับวัคซีนในโอกาศต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ