นายอำเภอเมืองลำพูน แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้มงวดห้ามให้มีการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ลดความเสี่ยงการระบาด COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 119 ครั้ง

          นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน แจ้ง กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มีข้อสั่งการให้สอดส่องและตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ชุดปฏิบัติการฯ จังหวัดลำพูน และอำเภอเมืองลำพูน ได้ดำเนินการจับกุมการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายในพื้นที่ หมู่ที่ 19 ตำบลมะเขือแจ้ และหมู่ที่ 6 ตำบลปาสัก ซึ่งอาจเป็นการปล่อยปละละเลยของผู้ปกครองท้องที่ โดยอำเภอจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว หากมีความผิดจริงจะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด

          ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายเกิดขึ้นอีก จึงขอกำชับให้กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ฯ, สารวัตรฯ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ตรวจตราและเข้มงวดกวดขันมิให้มีการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่โดยเด็ดขาด อนึ่ง หากมีการจับกุมในพื้นที่ไม่ว่าหน่วยงานใดเข้าดำเนินการจับกุม จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบ ซึ่งอำเภอจะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย นโยบาย และข้อสั่งการของหน่วยเหนือโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในเบื้องตันก่อนแล้ว และหรือร่วมในการดำเนินการจับกุม

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ