6 – 13 ก.พ.นี้ เชิญร่วมงาน “มหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์ ของดีจังหวัดลำพูน” ครั้งที่ 12

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 1156 ครั้ง

“มหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์ ของดีจังหวัดลำพูน” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 เริ่มแล้ว 6 – 10 ก.พ.นี้ เลือกชมเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ลดราคาครั้งใหญ่ 30 – 50%

วันที่ 6 ก.พ. 63 ที่ กาดสมานชัยบ้านม้า  ตำบลศรีบัวบาน  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์ ของดีจังหวัดลำพูน” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 โดยมี นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องนับหลายร้อนคนเข้าร่วม การจัดงานกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่  6 – 10 กุมภาพันธ์  2563 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าและของดีจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ภายในงานมี การเสวนาในหัวข้อ ทิศทางอนาคตของเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าและของประเทศไทย เพื่อยกระดับเฟอร์นิเจอร์บ้านม้า การแข่งขันแนวคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เฟอร์นิเจอร์ รุ่นประชาชนทั่วไป / รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 19 ปี การประกวดสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์โดดเด่น ยอดขายปัง ยอด Like สูงสุด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดลำพูน กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงของประชาชน ตลอดจนมหกรรมเฟอร์นิเจอร์ลดราคาครั้งใหญ่ 30 – 50%

นายก อบจ.ลำพูน กล่าวว่า อบจ.ลำพูน  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด มีภารกิจหน้าที่ ในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  และความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น ได้ตระหนักและให้ความสำคัญมาโดยตลอด ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จากการมีอาชีพ และมีรายได้ที่เพียงพอ แก่การดำรงชีวิต เฟอร์นิเจอร์บ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน ถือเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดอาชีพและรายได้ จากการผลิต และจำหน่ายสินค้า อันเป็นการยกระดับสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้แก่จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงได้ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน  เทศบาลตำบล ศรีบัวบาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลำพูน และชมรมผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์บ้านม้า ได้ร่วมกันส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมของพี่น้องประชาชนตำบลศรีบัวบาน อีกทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น การค้าเฟอร์นิเจอร์บ้านม้า  ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนแพร่หลาย และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน  โดยเฉพาะในเขตตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน เป็นหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ซึ่งได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และการบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและเพิ่มมูลค่าของสินค้า ให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์ ของดีจังหวัดลำพูน” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่  6 – 10 กุมภาพันธ์  2563 นี้ ณ กาดสมานชัย หมู่บ้านเฟอร์นิเจอร์บ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ