อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 127 ครั้ง

นายจักรี สโมสร ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้ประสานงานตำบลบ้านโฮ่ง ตำบลศรีเตี้ย ตำบลป่าพลู และลูกจ้างเหมาบริการโครงการ พัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ สู้ภัยภัยโควิด 19 ที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย และได้ส่งมอบให้อำเภอบ้านโฮ่ง เป็นตัวแทนนำไปมอบให้แก่ผู้ถูกกักตัว 14 วัน ณ ที่พักอาศัย ในพื้นที่ตำบลบ้านโฮ่ง จำนวน 25 ราย ตำบลศรีเตี้ย จำนวน 15 ราย ตำบลป่าพลู จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 43 ราย ที่มีฐานะยากจน และขาดรายได้ในช่วงถูกกักตัว 14 วัน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 โดย อสม.ในพื้นที่เป็นผู้คัดกรองและกรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นพ้นภัย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ถูกกักตัวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ