พาณิชย์ลำพูน รับสมัครสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกระจายผลผลิตมะม่วง จ.ลำพูน ปี 64

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 159 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมะม่วง เข้าร่วมโครงการกระจายผลผลิตมะม่วง จังหวัดลำพูน ปี 2564

จังหวัดลำพูน โดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมะม่วง เข้าร่วมโครงการกระจายผลผลิตมะม่วง จังหวัดลำพูน ปี 2564 โดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคุณภาพและกระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลิต โดยมีคุณภาพตามการค้าปกติ เช่น การจัดชั้นคุณภาพสินค้า ค่าคัดคุณภาพ บรรจุภัณฑ์  ค่าสถานที่รวบรวม ค่าแรงงานขนถ่ายสินค้า และกระจายออกนอกแหล่งผลิต เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ชั้น 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-561-489 ผู้ประสานงาน นางสาวนันทยา  ตาลธิ นักวิชการพาณิชย์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 086-9176990

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ