จัดหางาน จ.ลำพูน ลงตรวจสถานประกอบการ กำชับนายจ้าง รีบต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวก่อน 16 มิ.ย.64 นี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 227 ครั้ง

นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายเจ้าหน้าที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน จำนวน 3 แห่ง  

เบื้องต้นผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ทั้งสิ้นจำนวน 63 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 45 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 18 คน

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ เร่งรัดดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นี้ พร้อมทั้งกำชับให้นายจ้าง สถานประกอบการ รวมถึงแรงงาน ต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรคออกไปเป็นวงกว้าง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ