กอ.รมน.จ.ลำพูน บูรณาการทุกภาคส่วน เชิญชวนชาวลำพูน ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 138 ครั้ง

กอ.รมน.จ.ลำพูน พร้อมด้วยเทศบาลตำบลมะเขือแจ้, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดรถขยายเสียง และหน่วยประชาสัมพันธ์  ลงพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ผ่านระบบไลน์หมอพร้อม และโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน โดยกลุ่มแรกคือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ส่วนกลุ่มที่สองประชาชนที่อายุ 18-59 ปี จะลงทะเบียนจองได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564  ทั้งนี้เพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคโควิด-19  อันจะทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน  ลดอัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิต และช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมกลับสู่สภาวะปกติ

ปัจจุบันจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่ควบคุม ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสวมหน้ากาก 100% อีกทั้ง แจ้งเบาะแสหากมีการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของจังหวัด การลักลอบเล่นการพนัน การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม (Fake News)  ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน และทุกภาคส่วนจะได้รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ