กฟผ.มอบอุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม แก่ จ.ลำพูน รองรับสถานการณ์ COVID19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 83 ครั้ง

            วันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ มอบวัสดุอุปกรณ์โรงพยาบาลสนามรองรับสถานการณ์ COVID-19 และตู้ตรวจโควิดพร้อมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับจังหวัดลำพูน โอกาสนี้นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางแพทย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบอุปกรณ์ทั้งหมด จากผู้แทนของ กฟผ. นำโดยนายถนอมพงค์  ชวลิตชีวินกุล ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ, นายพัฒนพงศ์  สุวรรณธวัช  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 1 และคณะ ในการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว

            ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กล่าวว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) มีภารกิจในการดูแลรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ 18 จังหวัดภาคเหนือ มีที่ทำการอยู่ที่ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งยังมีการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR) ในพื้นที่ภาคเหนือ มาอย่างต่อเนื่อง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทุกจังหวัด โดย กฟผ. อปน. จึงได้มีแผนงานช่วยสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการคัดกรองโรค การป้องกันและควบคุมโรค ทางการแพทย์ที่จำเป็นมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ

          อย่างไรก็ตามวัสดุอุปกรณ์โรงพยาบาลสนามรองรับสถานการณ์ COVID-19 ที่ได้มีการส่งมอบในวันนี้ มีถุงยังชีพ น้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. เครื่องใช้จำเป็นและเวชภัณ์ทางการแพทย์ ให้ โรงพยาบาลสนามจังหวัดลำพูน (ร.พ.ลำพูน) พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลลำพูนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 400,000 บาท และมอบตู้ตรวจโควิด-19 ให้กับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  โรงพยาบาลแม่ทา และโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อย่างละ 1 ตู้ พร้อมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ