ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 690 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและทุกภาคส่วน ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดใกล้บ้านโดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 ก.พ. 2563 ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  นายสำเริง ไชยเสน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสีขาว ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทุกวัดตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งถือเป็นวันมาฆบูชา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจากทุกภาคส่วนร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดใกล้บ้านโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ของจังหวัดลำพูน ในวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น จะมีการจัดกิจกรรม“วันมาฆบูชา สืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ” ประจำปี 2563 ขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป ช่วงค่ำเวลาประมาณ  18.00 น. จะมีขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุและผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี ไปตามถนนอินทยงยศ ถึงแยกร้านทองเยาวราช เลี้ยวซ้ายไปตามถนนวังขวา ถึงแยกสะพานท่าขาม เลี้ยวซ้ายไปตามถนนรอบเมืองใน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย จากนั้นจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ มีการแสดงสื่อผสมเรื่อง “ตำนานสองเจดีย์ธาตุ ด้วยความรักความศรัทธา ในวิถีอันงดงามของพระพุทธศาสนา” มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดโอวาทปาติโมกข์ การแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โด ยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัด  การถวายผ้าห่มองค์พระธาตุ และเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย

อนึ่ง “วันมาฆบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็นผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า “โอวาทปาติโมกข์” เป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ