จ.ลำพูน ลงตรวจสภาพสายไฟ สายเคเบิล ชุมชนรอบนิคม หารือแนวทางแก้ไข โครงการ "ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่"

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 121 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการติดตั้งสายไฟฟ้าและสายเคเบิลโทรคมนาคมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมลำพูน และมีบ้านเรือนประชาชนหนาแน่น ตาม"โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่"

เพื่อเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ "clean lamphun" ลำพูนเมืองสะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้บ้านเมืองสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมหารือเบื้องต้นกับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายเคเบิลโทรคมนาคม ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตาน่ามอง ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดลำพูนในอนาคต โดยภายหลังจะได้เรียกประชุมหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ,หน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับสายไฟฟ้าและสายเคเบิลฯในพื้นที่ เพื่อรับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ