จ.ลำพูน เปิดตัวกิจกรรม 4 pillar ลำพูนโมเดล ภายใต้หัวข้อ ต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน ป้องกัน แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 248 ครั้ง

          นายแพทย์ ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม 4 pillar ลำพูนโมเดล ภายใต้หัวข้อ ต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน  โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายแพทย์สุผล ตันติยะนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน  ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าว ที่ว่าการอำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  มีสื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง

          ตามที่ จังหวัดลำพูน มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ หรือทำร้ายตนเอง สูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่าตั้งแต่ปี 2560 – 2563 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ อยู่ระหว่าง 12.61-21.70 ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร  จังหวัดลำพูนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่กับการดูแลสุขภาพกาย และมีการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง เพื่อให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และกำหนดเปิดตัว Kick off กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบการดำเนินงานในพื้นที่ 8 อำเภอ ภายใต้หัวข้อ ต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน และเปิดตัวครั้งแรกระดับจังหวัด เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการฆ่าตัวตายระดับพื้นที่ ในครั้งนี้

          นอกจากนี้ภายในงานยัง ได้จัดให้มีกิจกรรมการออกบูธ นำเสนอ ถึงการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันการฆ่าตัวตายระดับพื้นที่ ตามรูปแบบ 4 pillar และเยี่ยมกลุ่มเปาะบางในพื้นที่ อำเภอทากาศ  ผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน อำเภอ โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นเข้าช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ และผ่านพ้นช่วงเวลาที่ลำบาก เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายไม่ให้เกิดขึ้น สู่การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดลำพูน อย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ