จัดหางาน จ.ลำพูน ลงตรวจแรงงานต่างด้าว ป้องกันการเข้ามาทำงานผิดกฎหมาย และ COVID19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 107 ครั้ง

          นางสาวทัตขวัญ  สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพรรณวลี พริ้มขจีพงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว ณ บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 13 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

          ผลการตรวจพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 72 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้กำชับให้นายจ้าง/สถานประกอบการมิให้รับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงานหรือเข้าพัก และให้ปฏิบัติตามมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและมาตรการควบคุมโรคโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ