พช.ลำพูน เร่งติดตาม “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 94 ครั้ง

นางบำเพ็ญ  เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสุรีย์ศรี  แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์ฯ กลุ่มงานส่งเสริมฯ และกลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามความก้าวหน้า และสนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” งบกรมการพัฒนาชุมชน 

ในการนี้ นายอนุพงศ์  นาจรัส  พัฒนาการอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองปลาสะวาย นำคณะฯ ลงพื้นที่ รายงานสรุปความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการฯ และความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา พช.” ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการขุด และที่ดำเนินการขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงของนางชุมศรี คำแห่ บ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาสะวาย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่  ซึ่งแปลงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขุด โดยเจ้าของครัวเรือน ได้กล่าวขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจ้งหวัดลำพูน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง ที่เปิดโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ และให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ

นอกจากนี้ในส่วนแปลงของนายสุพจน์  วงค์อุต บ้านห้วยสะแหล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาสะวาย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งแปลงนี้ดำเนินการขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าของครัวเรือน รู้สึกพึงพอใจ และดำเนินการตามแบบแปลน อย่างถูกต้อง ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ