30 มิ.ย.64 จ.ลำพูน ยอดฉีดวัคซีน COVID19 สะสม เข็ม 1 อยู่ที่ 16,478 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.30 ของจำนวนคนที่ประสงค์ฉีด จำนวน 159,972 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 181 ครั้ง

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รายงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 มิ.ย.2564 ว่า มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว จำนวน 16,478 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.30 ของจำนวนประชากรที่ประสงค์ฉีดวัคซีนทั้งหมด 159,972 คน ผู้ที่ฉีดเข็ม 2 ไปแล้ว ยอดสะสมอยู่ที่ 6,345 ราย

          สำหรับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนสะสม 2,630 ราย แบ่งเป็น ปวดกล้ามเนื้อร้อยละ 30.29 ปวดศีรษะร้อยละ 22.21 มีอาการไข้ร้อยละ 17.41 มีอาการปวดบวมที่ฉีดร้อยละ 15.74 มีอาการอ่อนเพลียร้อยละ 17.82

          ทั้งนี้สำหรับผู้ที่จะฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ นอกจากนี้ 2 วัน ก่อน และหลัง การฉีดวัคซีน ควรงดการออกกำลังกาย หากท่านใดมีโรคประจำตัว ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินว่าสภาพร่างกาย มีความพร้อมต่อการรับวัคซีนหรือไม่ หากมียาที่รับประทานอยู่ ให้นำติดตัวไปเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับวัคซีน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วย สวมใส่เสื้อที่สามารถเปิดต้นแขนได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเพื่อความรวดเร็ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ