กอ.รมน.จ.ลำพูน บูรณาการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการ ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด COVID19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 175 ครั้ง

กอ.รมน.จ.ลำพูน พร้อมด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ในจังหวัดลำพูน เพื่อประสานติดต่อและตรวจสอบการทำงานของแรงงาน ในสถานประกอบการ โรงงาน ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้เข้าตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยสปอร์ดการ์เมนต์ จำกัด และบริษัท ทรอปิคคอลพรีเมียร์ฟูดส์ จำกัด เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวน 132 คน จากการตรวจสอบสถานประกอบการมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัด และแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายทุกคน และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ