คนลำพูน ที่ติด COVID19 อยากกลับมารักษาตัวที่ลำพูน ให้ติดต่อ "ศูนย์ประสานงานรับคนลำพูนกลับบ้าน” ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูนเท่านั้น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 197 ครั้ง

          จังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ “รับคนลำพูนกลับบ้าน” กรณีเมื่อทราบผลว่าติดเชื้อ COVID19 แล้วต้องการสถานที่รักษา โดยจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูนเท่านั้น

          ทั้งนี้ ห้ามเดินทางเองโดยพละการเด็ดขาด หากประสงค์มารับการรักษา ที่จังหวัดลำพูน ให้ติดต่อ "ศูนย์ประสานงานรับคนลำพูนกลับบ้าน" โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน โทร.062-0197187

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ