อ.เมืองลำพูน บูรณาการร่วม ตั้งจุดตรวจสอบสกัดยาเสพติด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 104 ครั้ง

         ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน (ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน) โดยการอำนวยการของ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน/ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน พร้อมปลัดอำเภอเมืองลำพูน สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน/เหมืองจี้/นิคมฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตำบลมั่งคง พื้นที่ปลอดภัย(ยาเสพติด) ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ดังนี้

          โดยเมื่อ เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา นายอำเภอเมืองลำพูน/ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน ได้มอบหมาย นายประกอบ ยอดยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เพื่อเป็นประธานเปิดการดำเนินโครงการ ตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัยจาก (ยาเสพติด) ประจำปี 2564 โดยมีวิทยากรจาก คณะทีมงานชุมชนบำบัด CBTx อำเภอเวียงหนองล่อง , ตำรวจสภ.เมืองลำพูน ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน ดำเนินโครงการฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามเป้าหมายสถานะหมู่บ้านของ ป.ป.ส.ภาค 5 จำนวน 50หมู่บ้าน รวม 100 คน ณ หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน โดยในเวลา 10.00 น. นายอำเภอเมืองลำพูน ได้เดินทางมาให้กำลังใจ พบปะ ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อม มอบนโยบายที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

         จากนั้น เวลา 14.30 น. นายอำเภอเมืองลำพูน ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว โครงการ “เมืองลำพูนพิชิตภัย ยาเสพติด ภายใต้วิถีชีวิตใหม่"(ตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2564) โดยมี ผู้แทน กอ.รมน.จ.ลพ. ,ผกก.สภ.เมืองลำพูน,ปลัดอำเภอเมืองลำพูน ,สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , อปพร.,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว โดยได้มอบนโยบายสำคัญในการดำเนินการ ขับเคลื่อนโดยชุดปฏิบัติการตำบล ในการดำเนินโครงการตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ,การป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน ตำบล/หมู่บ้าน และชุมชน

            ต่อมาในเวลา 15.00 -18.00 น. ได้สั่งการชุดปฏิบัติการตำบล ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ สาธารณสุข ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร. ฯลฯ เพื่อตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดบูรณาการ เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติด /แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย /ตรวจตราบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 13 จังหวัดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 มีผลการดำเนินงานดังนี้

            จุดที่ 1 จุดตรวจตำบลอุโมงค์ หน้าวัดกอม่วง หมู่ที่ 2ต.อุโมงค์  เรียกตรวจผู้ขับขี่ยานพาหนะรถยนต์/มอเตอรไซค์ จำนวน 95 ราย พบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย(ผลบวก) จำนวน 9 ราย ส่งศูนย์คัดกรองอำเภอเมืองลำพูนจำนวน 7 ราย ปฏิเสธข้อหาจำนวน 1 ราย และดำเนินคดีกรณีตรวจค้นพบกัญชาแห้ง ปริมาณ 5.78 กรัม ดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดขณะขับขี่ยานหาหนะ จำนวน 1 ราย นำส่ง พนง.สอบสวน สภ.เมืองลำพูน ดำเนินคดีต่อไป

           จุดที่ 2 จุดตรวจตำบลป่าสัก หน้าวัดหนองปลาขอ ม.5 ตำบลป่าสัก สุ่มตรวจหาสารเสพติดจำนวน  74 ราย พบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย(ผลบวก) จำนวน 4 ราย นำส่งศูนย์คัดกรองอำเภอเมืองลำพูนจำนวน 3 ราย และดำเนินคดีข้อหาเสพขับ จำนวน 1 ราย นำส่งพนง.สอบสวนสภ.เหมืองจี้ ดำเนินคดีต่อไป

            จุดตรวจที่ 3 จุดตรวจตำบลบ้านกลาง หน้าวัดฆ้องคำ ม.9 ตำบลบ้านตรวจหาสารเสพติด จำนวน 90 ราย พบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย(ผลบวก) จำนวน 13 ราย ดำเนินคดีข้อหาเสพขับ จำนวน 13 ราย นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.นิคมอุตสาหกรรม ดำเนินคดีต่อไป

             รวมผลการดำเนินงานวันเปิดยุทธการ ตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด  ปี 64 ) ตั้งจุดตรวจ 3 ตำบล เรียกตรวจจำนวน 259 ราย พบผลบวก 26 ราย แบ่งออกเป็น ปฏิเสธข้อกล่าวหา จำนวน 1 ราย นำส่งเข้ารับการบำบัด 10 ราย ดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และเสพจำนวน 1 ราย ดำเนินคดีเสพขับ จำนวน 14 ราย

           ทั้งนี้ไม่พบว่ามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และมีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่อย่างใด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ