อบจ.ลำพูน มอบทุน ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.เฉิงตู ประเทศจีน ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 78 ครั้ง

          ที่ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน 

          โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงได้จัดทำ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ให้แก่นักเรียนในจังหวัดลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีนและสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน

          โดยได้ดำเนินการในรูปแบบโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช 2558 ขณะนี้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 11 รุ่น มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 209 แห่ง จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 273 คน  โดยปีนี้มี นักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม  โรงเรียนในสังกัด อบจ.ลำพูน ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  จำนวน 2 ทุน ได้แก่

1.นางสาวฐิติกา ชูทรัพย์เจริญ

2.นางสาวนภัสษา แปทู

          โอกาสนี้มีคณะผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาว่าน หลี่ทง นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ