พช.ลำพูน ร่วมลงพื้น อ.แม่ทา เยี่ยมชม ชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร การปลูกกระชาย และฟ้าทะลายโจร ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 107 ครั้ง

นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน , นายอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชม ชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรณรงค์ให้ส่วนราชการเป็นแบบอย่างในการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการปลูกผักสวนครัวที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

            ในการนี้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมฯ และร่วมปลูกสมุนไพร กระชาย ฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันและบรรเทาโควิด-19 ,พืชผักสวนครัว โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ต่อเนื่อง และตามโครงการที่ว่างสร้างอาหาร (Lamphun Go Green) ของประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ