จ.ลำพูน ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 63 9 ชุมชน ในจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 141 ครั้ง

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2564) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้มีการประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยมีนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย กอ.รมน.จ.ลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนเข้าร่วม

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 แก่ผู้แทนหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน มีผู้นำชุมชน  จำนวน 9 แห่ง เข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทาน ได้แก่ 
-บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
-บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง  
-ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ  ตำบลในเมือง เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน  
-บ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา   
-บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง   
-บ้านสันดอนฮอม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง   
-บ้านห้วยไซใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ   
-บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง 
และบ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่ที่ 11 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้  

ทั้งนี้ยกเว้นอำเภอเวียงหนองล่อง ที่ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเต็มพื้นที่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดลำพูน มีการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 253 กองทุน ในปี พ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามกระบวนการแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน หมู่บ้านละ 8,200 บาท ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการครบแล้วทั้ง 9 กองทุน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ