จ.ลำพูน ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 181 ครั้ง

วันนี้ (23 กรกฏาคม 2564) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้มีการประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประกอบพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายเทียนพรรษาพระราชทาน โอกาสนี้มีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภัญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการดำเนินการประกอบพิธี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีถวายเทียน และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แก่พระสงฆ์

ทั้งนี้วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 โดยในปี 2564 นี้ ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านาน พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์ ให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเผยแผ่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาส หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ