อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว พบลักลอบเข้ามาทำงานในสวนลำไย 4 ราย เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมาย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 62 ครั้ง

โดยการอำนวยการของนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้นายประเชิญ  สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง  พร้อมด้วย นายจักรี  สโมสร ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายจิรวัฒน์  แดนโพธิ์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง และสมาชิก อส.อ.บ้านโฮ่ง ที่ 4 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน จัดหางานจังหวัดลำพูน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน แรงงานจังหวัดลำพูน  สถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง ออกดำเนินการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 79/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

            จากการตรวจตรา และบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง ณ สวนลำไย จำนวน 2 แห่ง บริษัทรับซื้อลำไย มะม่วง จำนวน  4 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวรวมจำนวน 131 ราย พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 4 ราย กระทำความผิดฐานเข้ามา ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อมาทำงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากจัดหางานจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งคณะกรรการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน ที่ 79/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่จังหวัดลำพูน เจ้าพนักงานจึงควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ