จ.ลำพูน หารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตลำไย ช่วยเหลือเกษตรกรเร่งด่วน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 226 ครั้ง

          วานนี้ (9 สิงหาคม 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตลำไย จังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ 8 อำเภอ และผู้ประกอบการรับซื้อ และแปรรูปลำไยจังหวัดลำพูน

          โดยที่ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตลำไย จังหวัดลำพูน มีมติ ดังต่อไปนี้

          1. ขอให้นายกสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ หารือกับกลุ่มผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง ในการปรับราคารับซื้อลำไยรูดร่วงตามข้อเสนอพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยขอแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนทราบ (ทั้งนี้ เวลา 15.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สมาชิกสมาคมแจ้งกลับมาว่า ไม่สามารถปรับราคารับซื้อตามข้อเสนอของพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้ ขอให้ราคาปรับตามกลไกตลาด)

          2. ที่ประชุมมอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนบูรณาการร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

          2.1 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในทุกช่องทาง และหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกวัน โดยมีแนวการรับซื้อลำไยรูดร่วงตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

          2.1.1 เป็นลำไยสดในฤดู ที่มีความแก่ประมาณร้อยละ 95 – 98 (ไม่รอจนแก่จัดร้อยละ 100)

          2.1.2 โรงอบจะไม่รับซื้อลำไยคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ดังนี้

1) ลำไยแก่จัดเกินไปจนขึ้นหัว หรือเป็นลำไยร้างสวน

2) ลำไยแตก เน่าเสีย

          2.2.3 การกำหนดราคารับซื้อ ณ จุดร่อน และโรงอบแห้ง จะใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน หากพบว่า มีการปะปนลำไยที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์กำหนด ต้องถูกปรับลดราคา หรือไม่รับซื้อเลย

          2.2 ประชาสัมพันธ์พิธีสารไทย-จีน ตามที่ผู้แทนผู้ส่งออกผลไม้ไทยนำเสนอในที่ประชุม

(การเร่งทำการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practices: GAP)

          2.3 ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเพลี้ยแป้งในผลผลิตลำไย โดยเกษตรกรต้องเข้มงวดการดูแลไม่ให้มีการเก็บเกี่ยวลำไยที่ติดเพลี้ยแป้ง ลงในตะกร้าขาวเด็ดขาด

          และ 3. ที่ประชุมมอบหมายพาณิชย์จังหวัดลำพูนประสานสำนักงานพาณิชย์ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และตาก จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามที่จังหวัดลำพูนเสนอต่อสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ เพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ