จ.ลำพูน ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย หารือทางออกผลผลิตลำไยราคาตก และไม่สามารถกระจายออกสู่ตลาดได้ในขณะนี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

          (16 สิงหาคม 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วย นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นางนิยดา  หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นางสาวชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมรับมอบหนังสือจากเกษตรกรชาวสวนลำไยอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน พร้อมหารือถึงแนวทางร่วมกับเกษตรกรหาทางออก ด้านผลผลิต ที่ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนลำไยได้รับความเดือดร้อน ในขณะนี้

            สำหรับการหารือดังกล่าว ทางด้าน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร นำปัญหา มาหารือร่วมกับจังหวัด ประกอบด้วย ปัญหาราคารับซื้อที่ไม่แน่นอน บางจุดที่รับร่อนซื้อลำไย รับ-ชื้อราคาไม่เท่ากัน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผลผลิตลำไย ราคาต่ำกว่าทุกปี ที่ผ่านมา  ได้ขอให้ทางภาครัฐ และภาคเอกชนได้ช่วยกัน แก้ไข และหาทางออกเป็นการเร่งด่วน อาทิ ช่วยประสาน ผู้ประกอบการ ที่จัดซื้อผลผลิตลำไย ขยายเวลารับซื้อออกไปจนสิ้นสุดฤดูกาล    ในราคาที่เป็นมาตรฐาน ไม่ต่ำจนเกินไป ขอให้ช่วยเหลือ สนับสนุน ทุนดำเนินการจัดตั้งกลุ่มแปรรูป เพื่อการชะลอผลผลิตจำหน่ายในตลาด เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป และขอให้ทางสถานประกอบการหรือ ล้งลำไย ขึ้นป้ายแสดง ราคารับซื้อ อย่างชัดเจน  เป็นปัจจุบัน  จึงขอให้ทาง รัฐบาล หรือจังหวัด เข้าช่วยเหลือด้วย

            ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดพร้อมที่จะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสาวนลำไย และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหาทางออก พร้อมแต่งคณะทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรอย่างเร่งด่วน อาทิ ปัญหาด้านผลผลิตลำไย หรือผลผลิตมะม่วง และผลผลิตทางการเกษตร อื่นๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ