จัดหางาน จ.ลำพูน ลงตรวจแรงงานภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย ป้องกันการระบาด COVID19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อทำการค้นหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอป่าซางและอำเภอบ้านธิ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งผลการตรวจสอบพบแรงงานทั้งสิ้น 56 คน แยกเป็นแรงงานไทย จำนวน 17 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 39 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดกฏหมายแต่อย่างใด

ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ