จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 ในจังหวัดเพียง 1 ราย ในระบบ Bubble And Seal ในโรงงาน 3 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 59 ครั้ง

วันนี้ (5 กันยายน 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 1 ราย ต่างจังหวัดอีก 0 ราย จากระบบ Bubble And Seal 3 ราย สถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-5 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 1,201 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 13 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 173 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 40 ราย รพ.สนามเวียงยอง 43 ราย รพ.สนามป่าซาง 43 ราย รพ.อื่นๆ 47 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสม 1,015 ราย

นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน เปิดเผยว่า ระยะนี้มีผู้ป่วยวิกฤตลดลง เนื่องจากช่วงหลังพบผู้ป่วย COVID19 ที่มีอายุน้อย และเป็นพนักงานในบริษัท ที่อยู่ในระบบ Bubble And Seal ทำให้อัตราการใช้เตียงวิกฤตลดลงไปด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับอาการของผู้ป่วยวิกฤต ตอนนี้มีผู้ที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงอยู่ 1 ราย ออกซิเจนต่ำกว่า 96 นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยต้องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง 1 ราย และผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ 5 ราย ซึ่งทั้งหมดได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้สำหรับสถานการณ์ รพ.สนาม ยังมีรองรับได้อีกกว่า 160 เตียง รวมถึงเตียง รพ.ชุมชน รพ.เอกชน ยังคงมีเพียงพออยู่ราว 53 %

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 88,294 ราย คิดเป็น 54.55%  จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,848 คน  จากประชากรทั้งหมด 417,224 คน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 88,294 ราย  เข็มที่ 2 จำนวน 39,308 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 2,951 ราย

ในส่วนของการจองวัคซีนโควิด-19 ผ่านคลิกภูมิลำพูน ประชาชนสามารถลงทะเบียนการจองวัคซีนโควิด-19 ผ่านคลิกภูมิลำพูนได้ตลอดเวลา  ซึ่งในตอนนี้ที่กำลังดำเนินการฉีดอยู่จะเป็นกลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนโควิด-19ไปแล้ว จำนวน 1,930 ราย คิดเป็น 59.22% และรอฉีด 1,329 ราย คิดเป็น 40.78%  ในส่วนของกลุ่นที่มีอายุ 18-59 ปี มีคนลงทะเบียนผ่านคลิกภูมิลำพูนแล้ว  20,657 ราย  รอฉีด 14,152 ราย ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลัก แต่อย่างไรก็ตามจะมีบางส่วน ประมาณ 6,000 กว่ารายที่ได้รับการฉีดผ่าน คลิกภูมิลำพูนในกลุ่ม 18-59 ปี เพราะช่วงก่อนหน้านี้มีโครงการที่เป็นการกระตุ้นยอดการฉีดวัคซีนโดยการที่ให้คนที่มีอายุไม่มากพาผู้สูงอายุเดินทางมาฉีดก็เป็นตัวเลขประมาณ 6,000 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำให้คนที่มีอายุ 18-59 ปี ได้รับการฉีดด้วยเช่นกัน ส่วน “คลิกภูมิพลัส” จะมีการเปิดให้เริ่มจองในวันที่ 4 กันยายน 2564 หากประชาชนมีคุณสมบัติตามที่สาธารณสุขกำหนดไว้ 5 กลุ่ม อาทิ  กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์  กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป  กลุ่มครูเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็สามารถเข้าไปจองวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ “คลิกภูมิพลัส” หรือสามารถติดต่อจองการฉีดวัคซีนได้ที่ อสม. ในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ