จ.ลำพูน คว้าชนะเลิศ จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศปี 63 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สมัยที่ 4

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 116 ครั้ง

          จังหวัดลำพูนคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศสมัยที่ 4 จังหวัดสะอาด ตามการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ของกระทรวงมหาดไทย

          สำหรับการจัดการขยะของจังหวัดลำพูนนั้น ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) โดยได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน รณรงค์ให้ทุกครัวเรือน จัดทำถังกำจัดขยะเปียกสำหรับทิ้งเศษอาหาร ส่งผลให้จังหวัดลำพูน ประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศไทย เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเปียกให้กับจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 และจังหวัดลำพูน ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นครั้งแรก

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดลำพูน ได้ต่อยอดความสำเร็จโดยได้จัดทำโครงการลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จ และประกาศเป็นจังหวัดปลอดภาชนะโฟมเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน และจากผลการดำเนินงานซึ่งเป็นผลประจักษ์เด่นชัด จังหวัดลำพูน จึงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ (กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก) เป็นครั้งที่ 2

          ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการ “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  ชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อแผนปฏิบัติการตามเจตนารมณ์ ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด สนับสนุนให้เกิดการงดให้บริการถุงพลาสติกทุกวันที่ 4 ของเดือน ต่อยอดขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมมือส่วนราชการงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันพุธ (Green Day) งดใช้หลอดพลาสติกภายในหน่วยงานทุกหน่วย การประชุม สัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ จะไม่มีการใช้หลอดพลาสติก ซึ่งสามารถลดจำนวนการใช้ลงได้เป็นอย่างมาก

          สำหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดลำพูน ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ ได้มีการจัดทำนวัตกรรม 1 อปท. 1 กองทุนขยะ เพื่อสวัสดิการ ภายใต้โครงการกองทุนเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้ต่อชีวาผู้ป่วย เป็นการนำรายได้จากกองทุนไปซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยยากไร้ให้สามารถยืมไปใช้ในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ คือ แอพพลิเคชั่น ECOLIFE ในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ และต่อยอดไปยังสถานศึกษา ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดขยะ โดยให้ร้านค้าต่างๆ เข้าร่วม เมื่อลูกค้าซื้อของที่ร้าน และปฏิเสธในการใช่ถุงพลาสติก หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดขยะ ลูกค้าจะได้คะแนนสะสม เพื่อนำมาแลกอาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งของ ในครั้งต่อไป

          ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน ก็ได้มีการจัดสร้างระบบแจ้งข่าวสาร และรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านไลน์ “ระบบน้องพอใจ”ซึ่งระบบนี้เป็นการชี้แจงประชาชนทราบ และสามารถแจ้งปัญหาขยะมูลฝอยในช่องทางนี้ ให้ทางเทศบาลทราบ และดำเนินการเขาทำการแก้ไขโดยเร็วต่อไป

          โดยในข้อความข้างต้นนี้เป็นข้อมูลการดำเนินการบางส่วน ในปี 2563 เท่านั้น และในปี 2564 จังหวัดลำพูน ยังคงมีการดำเนินการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดสะอาดปราศจากขยะต่อไปในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ