11 ก.ย.64 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 ในจังหวัด 12 ราย ต่างจังหวัด 5 ราย Bubble And Seal ในโรงงาน 9 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 73 ครั้ง

วันนี้ (11 กันยายน 2564) นพ.สุริยพงณช์ สุริยพงฑากุล รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 12 ราย ต่างจังหวัดอีก 5 ราย จากระบบ Bubble And Seal 9 ราย สถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-11 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 1,448 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 13 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 321 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 66 ราย รพ.สนามเวียงยอง 101 ราย รพ.สนามป่าซาง 49 ราย รพ.อื่นๆ 83 ราย ในส่วนของโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ ( Factory Accommodation Isolation : FAI ) มีอยู่ 22 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 1,114 ราย

ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 401 เตียง ใช้ไป 229 เตียงหรือคิดเป็น 57.11 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 172 เตียงคิดเป็น 42.89 % นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีร้องรับทั้งสิ้น 75 เตียง ใช้ไป 72 เตียง คิดเป็น 96 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 3 เตียง คิดเป็น 4 %

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 97,247 ราย คิดเป็น 60.08 % จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน จากประชากรทั้งหมด 417,224 คนคิดเป็น 23.31 % ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 97,247 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 50,244 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 3,086 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ