14 ก.ย.64 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 ในจังหวัด 4 ราย Bubble And Seal ในโรงงาน 20 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 52 ครั้ง

          วันนี้ (14 กันยายน 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายแพทย์สันติ  วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา และนายแพทย์สาริกข์ พรหมมารัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 4 ราย ต่างจังหวัดอีก 0 ราย จากระบบ Bubble And Seal 20 ราย สถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-14 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 1,590 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 13 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 445 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 63 ราย รพ.สนามเวียงยอง 114 ราย รพ.สนามป่าซาง 66 ราย รพ.อื่นๆ 88 ราย ในส่วนของโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ ( Factory Accommodation Isolation : FAI ) มีอยู่ 114 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 1,132 ราย

          ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 401 เตียง ใช้ไป 257 เตียงหรือคิดเป็น 64.09 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 144 เตียงคิดเป็น 35.91 % นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีร้องรับทั้งสิ้น 85 เตียง ใช้ไป 79 เตียง คิดเป็น 92.94 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 6 เตียง คิดเป็น 7.06 %

          สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 97,247 ราย คิดเป็น 60.08 % จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน จากประชากรทั้งหมด 417,224 คนคิดเป็น 23.31 % ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 97,247 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 50,244 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 3,086 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ