กอ.รมน. ลำพูน มอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการ COVID19 ตาม “โครงการขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 38 ครั้ง

          พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังวัด ล.พ. (ท.) พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง และ ผู้นำชุมชน ฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ (ถุงยังชีพ, แอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัย และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ) ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่  ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  ตามโครงการขับเคลื่อนแผนตำบล  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ และเกิดความตระหนักรู้ยิ่งขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ