เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ อ.ลี้ ตรวจสอบความเสียหายด้านพืช หลังจากประสบอุทกภัย อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนโกนเซิน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 57 ครั้ง

          นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน23564 ที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบความเสียหายด้านพืช จากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนโกนเซิน (Conson) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้  ซึ่งอำเภอลี้ได้มีรายงานเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 7 ตำบล 47 หมู่บ้าน โดยพบความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรบริเวณใกล้แม่น้ำลี้ พืชที่ได้รับผลกระทบได้แก่ ข้าว ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในระยะใกล้เก็บเกี่ยว ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการดำเนินการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ