15 ก.ย.64 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 ในจังหวัด 18 ราย ต่างจังหวัด 1 ราย Bubble And Seal ในโรงงาน 12 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

          วันนี้ (15 กันยายน 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายแพทย์สุริยพงณช์  สุริยพงฑากุล รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 18 ราย ต่างจังหวัดอีก 1 ราย จากระบบ Bubble And Seal 12 ราย สถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-15 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 1,621 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 13 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 463 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 73 ราย รพ.สนามเวียงยอง 121 ราย รพ.สนามป่าซาง 68 ราย รพ.อื่นๆ 90 ราย ในส่วนของโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ ( Factory Accommodation Isolation : FAI ) มีอยู่ 111 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 1,145 ราย

          ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 401 เตียง ใช้ไป 274 เตียงหรือคิดเป็น 68.33 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 127 เตียงคิดเป็น 31.67 % นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีร้องรับทั้งสิ้น 86 เตียง ใช้ไป 80 เตียง คิดเป็น 93.02 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 6 เตียง คิดเป็น 6.98 %

          สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 105,546 ราย คิดเป็น 65.20 % จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน จากประชากรทั้งหมด 417,224 คนคิดเป็น 25.30 % ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 105,546 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 53,889 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 3,117 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ