เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่ายป้องกันสาธารณภัย ซ้อมแผนยกระดับการทักษะการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 94 ครั้ง

          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2564 ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ อาทิ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, เทศบาลตำบลเหมืองง่า,เทศบาลตำบลเวียงยอง, เทศบาลตำบลต้นธง, เทศบาลตำบลริมปิง, เทศบาลตำบลป่าสัก และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้  แผ่นดินไหว น้ำท่วม อาคารถล่ม ภัยแล้ง และภัยหนาว ตลอดจนการก่อวินาศกรรม ที่สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          ในการนี้ได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลเมืองลำพูน เข้าให้ความช่วยเหลือ โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน จากนั้นได้มีการฝึกซ้อมและสาธิตการดับเพลิง เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าเมื่อใดที่เกิดสาธารณภัยอันเกินความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ