29 ก.ย.64 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 เพิ่มในจังหวัด 37 ราย ต่างจังหวัด 3 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 141 ครั้ง

          วันนี้ (29 กันยายน 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายแพท์สุริยพงณช์  สุริยพงฑากุล รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และนายแพทย์สุกิจ  สุขประเสริฐ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 37 ราย ต่างจังหวัดอีก 3 ราย จากระบบ Bubble And Seal 0 ราย สถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-29 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 2,094 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 15 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 467 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 77 ราย รพ.สนามเวียงยอง 129 ราย รพ.สนามป่าซาง 84 ราย รพ.อื่นๆ 119 ราย ในส่วนของโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ ( Factory Accommodation Isolation : FAI ) มีอยู่ 34 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 1,612 ราย

          ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 478 เตียง ใช้ไป 415 เตียงหรือคิดเป็น 86.82 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 63 เตียงคิดเป็น 13.18 % นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีรองรับทั้งสิ้น 85 เตียง ใช้ไป 29 เตียง คิดเป็น 34.12 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 56 เตียง คิดเป็น 65.88 % เตียงโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ ( Factory Accommodation Isolation : FAI ) มีทั้งหมด 240 เตียง ใช้ไป 34 เตียง คิดเป็น 14.17 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 206 เตียง คิดเป็น 85.83 %

          สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 147,975 ราย คิดเป็น 91.41 % จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน จากประชากรทั้งหมด 417,224 คนคิดเป็น 35.47 % ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 147,975 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 75,007 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 3,494 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ