กกต.ลำพูน ประชุม กกต.ประจำ อบต.เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 28 พ.ย.64 นี้ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 84 ครั้ง

          (8 ตุลาคม 2564) นางชรินทร์ทิพย์  ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และพนักงาน  จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (กกต.ประจำ อบต.) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (ผอ.กต.ประจำ อบต.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 17 แห่ง ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

          สำหรับแผนการจัดการเลือกตั้ง ก่อนหน้านี้ทาง กกต.ได้มีการประกาศ กำหนดการดังต่อไปนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งทันที

วันที่ 11 – 15 ตุลาคม เป็นวันรับสมัครผู้รับเลือกตั้ง

วันที่ 22 ตุลาคม ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 2 พฤศจิกายน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร

วันที่ 12 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

วันที่ 17 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายเพิ่มชื่อถอนชื่อ

วันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน เปิดแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เปิดแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง)

          สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่ ซึ่งมีข้อห้ามเพิ่มขึ้นจากเดิม อาทิ ผู้เคยต้องโทษจำคุก ต้องพ้นโทษไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับผู้ที่เคยทุจริตเลือกตั้ง จะถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต และการจัดสถานที่ใช้หาเสียง หรือการลงคะแนน ต้องมีการเว้นระยะห่างโดยเฉพาะหน่วยใช้หย่อนบัตรในเขตชุมชนหนาแน่น และผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนต้องสวมหน้ากาก พร้อมรับการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ซึ่งหากพบมีอุณหภูมิเกิน 37 องศาเซลเซียส จะจัดให้ไปลงคะแนนอีกจุด โดยไม่รวมกับผู้มาใช้สิทธิคนอื่น ตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่ง กกต.จะมีการซักซ้อมและอบรมผู้มาทำหน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้

          ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 577 หมู่บ้าน, 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 1 เทศบาลเมือง, 39 เทศบาลตำบล, 17 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 17 ชุมชม จากการเลือกตั้งเทศบาลครั้งที่ผ่านมา จังหวัดลำพูน มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละมากถึง 78.75 คาดว่าการเลือกตั้ง อบต.ที่จะถึงในวันที่ 28 พ.ย. นี้ จะมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาเลือกตั้งจำนวนมากเช่นกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ