เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ พร้อมแนะแคมป์คนงานก่อสร้าง ป้องกัน COVID19 สร้างความมั่นใจประชาชนในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 42 ครั้ง

          นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน มอบหมายให้นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำแก่คนงานก่อสร้าง บริเวณแคมป์ก่อสร้าง ริมถนนเชียงใหม่-ลำปาง หมู่ 3 บ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อให้คำแนะนำ และข้อปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 101/ 2564 เรื่องมาตรการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในการนี้ได้กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างแคมป์คนงานให้ถูกสุขลักษณะ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ