กกต.ลำพูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.ในพื้นที่ อ.ลี้ ลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 51 ครั้ง

          นางชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายฐิติวัฒน์  สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็นภาคเช้า เป็นของ อบต.นาทราย อ.ลี้ และภาคบ่าย เป็นของ อบต.เวียงแก้ว อบต.แม่ลาน อ.ลี้

          ทั้งนี้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมสังเกตการณ์ และการจัดกิจกรรมได้ถือปฏิบัติภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ