19 ต.ค.64 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 เพิ่มในจังหวัด 17 ราย ต่างจังหวัด 1 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 77 ครั้ง

          วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายแพทย์สุกิจ  สุขประเสริฐ และนายแพทย์เจตน์  วังแจ่ม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 17 ราย ต่างจังหวัดอีก 1 ราย สถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-19 ตุลาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 2,553 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 22 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 302 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 61 ราย รพ.สนามเวียงยอง 73 ราย รพ.สนามป่าซาง 56 ราย รพ.อื่นๆ 112 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 2,229 ราย

          ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 549 เตียง ใช้ไป 245 เตียงหรือคิดเป็น 44.63 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 304 เตียงคิดเป็น 55.37 % นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีรองรับทั้งสิ้น 142 เตียง ใช้ไป 60 เตียง คิดเป็น 44.25 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 82 เตียง คิดเป็น 57.75 %

          สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 206,191 ราย คิดเป็น 127.34 % จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน จากประชากรทั้งหมด 417,224 คนคิดเป็น 49.42 % ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 206,191 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 133,955 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 4,314 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ