นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน ระบุในพื้นที่มีกลุ่ม 608 รับวัคซีน COVID19 แล้ว 64 % พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 150 ครั้ง

          นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่กลุ่ม 608 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 พบว่า กลุ่ม 608 ในตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป มีจำนวน 2,483 คน เป้าหมาย ร้อยละ 70 จำนวน 1,738 คน โดยฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 1,609 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 แต่ยังไม่ครบจำนวนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

          ในการนี้เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จึงขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง 608 Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ชนิดซิโนแวค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิตได้ โดยโรงพยาบาลลำพูนยังเปิดให้ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทุกวันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. รวมทั้งขณะนี้โรงพยาบาลลำพูนได้เปิดฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 ชนิดซิโนแวค สำหรับชาวลำพูนที่มีภูมิลำเนาหรือทำงานที่จังหวัดลำพูน วันละ 1,200 คน ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 ตุลาคม และ 25 - 29 ตุลาคม 2564 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ด หรือสามารถรับบัตรคิวได้ที่โรงพยาบาลลำพูน ชั้น 1 หน้าห้องทันตกรรม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.

          สำหรับประชาชนในตำบลศรีบัวบาน เจ้าของกิจการ สถานประกอบการต่างๆ ที่มีแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรสีชมพู ที่อาศัยหรือทำงานในพื้นที่ สามารถจองคิวเพื่อฉีดวัคซีน โควิด-19 ออนไลน์ ได้ทางคิวอาร์โค้ดของทางโรงพยาบาลลำพูน หรือติดต่อจองคิวที่ห้องเบอร์ 38 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลลำพูน โดยจะเปิดฉีดวัคซีนให้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ตุลาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ