เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ รพ.ลำพูน จัดฉีดวัคซีน COVID19 อำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่เคยฉีด ส่งเสริมการเปิดพื้นที่ COVID free setting ของ จ.ลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 89 ครั้ง

               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ให้กับกลุ่มประชาชนทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เฉพาะพื้นที่ในเขตคูเมืองชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับเลือกจากจังหวัดลำพูนให้เป็นเขต COVID free setting และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ให้ผู้ที่ทำงานทุกคน ในพื้นที่วัดพระธาตุหริภุญชัย , อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี , กู่ช้างกู่ม้า และตลาดสดหนองดอก โดยหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้บุคคลที่ทำงานในสถานที่ดังกล่าว จะชะลอการทำกิจกรรมทุกอย่างในพื้นที่หรือหากจำเป็นต้องทำกิจกรรมผู้นั้นจะต้องมีผลการตรวจ ATK จากสถานพยาบาลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุก 7 วัน ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการเปิดพื้นที่ COVID free setting ของจังหวัดลำพูน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

         

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ