20 ต.ค.64 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 เพิ่มในจังหวัด 9 ราย ต่างจังหวัด 7 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 76 ครั้ง

          วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายแพทย์นิมิตร อินปั๋นแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 9 ราย ต่างจังหวัดอีก 7 ราย สถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-20 ตุลาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 2,569 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 22 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 296 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 63 ราย รพ.สนามเวียงยอง 59 ราย รพ.สนามป่าซาง 52 ราย รพ.อื่นๆ 122 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 2,251 ราย

          ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 549 เตียง ใช้ไป 219 เตียงหรือคิดเป็น 39.89 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 330 เตียงคิดเป็น 60.11 % นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีรองรับทั้งสิ้น 142 เตียง ใช้ไป 72 เตียง คิดเป็น 50.70 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 70 เตียง คิดเป็น 57.75 %

          สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 208,975 ราย คิดเป็น 129.10 % จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน จากประชากรทั้งหมด 417,224 คนคิดเป็น 50.09 % ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 208,975 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 138,194 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 4,367 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ