เกษตร จ.ลำพูน ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ พื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง พร้อมมอบอุปกรณ์ใช้งาน เพื่อยกระดับเพิ่มมูลค่าลำไย พืชผัก สมุนไพร ในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 115 ครั้ง

          สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยนางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมีประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ พร้อมคณะกรรมการให้ข้อมูลในการติดตามในครั้งนี้ และมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมให้ข้อมูลและให้แนวทางในการขับเคลื่อนกลุ่มฯ

          โดยกลุ่มได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในโครงการ ประกอบด้วย เตาอบแห้งไฟฟ้าแสตนเลส  ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้แช่อาหาร ตู้แช่แข็งฝาทึบ เพื่อแปรรูป เพิ่มมูลค่าผลผลิตลำไย และพืชผัก สมุนไพร โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในแปลงใหญ่ โดยเน้นย้ำให้กลุ่มดำเนินการให้เกิดประโยชน์สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม

          ทั้งนี้คณะผู้ติดตามได้ให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนากลุ่มด้านเทคโนโลยีและการตลาด  การสร้างแบรนด์ การรับรองมาตรฐานสินค้าให้ได้คุณภาพ วางแผนการผลิตการตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม  การใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า และเป็นประโยชน์มากที่สุดต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ