อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 89 ครั้ง

          อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมกับผู้นำชุมชน เเละชาวบ้าน บ้านปางปง-ปางทราย บริเวณอ่างเเม่ลอง บ้านปางปง-ปางทราย ม.9 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บำรุง พรวนดิน เเต่งกิ่งต้นไม้หลังการปลูก เเละยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้วยังทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

          จากนั้นนายนพรัตน์ นวลอนงค์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล นำคณะเจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมกับ สบอ.13 (สาขาลำปาง) โดยมี นายปิยะ หนูนิล ผอ.สบอ.13(สาขาลำปาง) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุชน ผู้บริหารท้องถิ่น เเละประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ได้ร่วมกันบำรุงรักษาดูแลรักษา ปลูกต้นไม้ พรวนดิน รดน้ำ และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เเละยังถือเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้วยังทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ