ทต.ศรีบัวบาน ร่วมกับ อบจ.ลำพูน ลงติดตามโครงการขุดลอกฝายมหาโชค บริเวณลำน้ำแม่สาร เเก้ไขปัญหาภัยเเล้งให้กับประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 87 ครั้ง

          นายเกษม พิงคะสัน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน นายสมคิด ธนูน้อย ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณฝายมหาโชค ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และคณะ ในการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ ในโครงการขุดลอกบริเวณหน้าฝายมหาโชค ลำน้ำแม่สาร ความยาว 500 เมตร ตามโครงการประเมินผลการจัดงานการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยได้มีการร่วมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นการเเก้ไขปัญหาภัยเเล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ลำน้ำใสสะอาด และก่อให้เกิดประประโยชน์สูงสุดให้กับเเหล่งน้ำในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ