ประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางร่วมงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ภายใต้มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normol

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 87 ครั้ง

ประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางร่วมงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ภายใต้มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normol 

บรรยากาศเนื่องในวันหยุดต่อเนื่องช่วงเทศกาลออกพรรษา ที่จังหวัดลำพูน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางร่วมทำบุญและเยี่ยมชมความงดงามของเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normol ซึ่งการร่วมถวายโคมนั้นเปิดให้บูชาแล้วตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 19 พ.ย. 2564 ใน 2 จุด ได้แก่ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้ที่ได้พบเห็นต่างประทับใจกับโคมล้านนาหลากสีที่ถูกเรียงรายจำนวนมาก นับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของประชาชน ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ,นายกัลป์ สะคำปัน ประธานสภา อบจ.ลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ อบจ.ลำพูน ได้ร่วมกันเยี่ยมชมการจัดงานงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน และบริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ทั้งยังได้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมตื่นตากับโคมไฟโบราณหลากสีสันนับแสนดวง และร่วมเป็นเจ้าภาพบูชาโคมและแขวนโคมถวายองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2564 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ