อบจ.ลำพูน เตรียมพัฒนาดอยหัวเสือ เป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ของจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 125 ครั้ง

อบจ.ลำพูน สำรวจดอยหัวเสือ ในพื้นที่ ต.ป่าสัก อ.เมือง เตรียมพัฒนาเป็นพื้นที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ลำพูน พร้อมด้วย นายกัปล์ สะคำปัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายธนารักษ์ วงค์ษา ส.อบจ.ลำพูน อ.เมือง เขต 2 นายพัฒนเดช สมบูรณ์ชัย ส.อบจ.ลำพูน อ.เมือง เขต 3 นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ อ.เมือง เขต 5 นางสาวเข็มเพชร สมนาศักดิ์ ส.อบจ.ลำพูน อ.เมือง เขต 6 และจ่าสิบเอก ธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ส.อบจ.ลำพูน อ.เมือง เขต 7 ลงสำรวจพื้นที่ดอยหัวเสือ ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับพระครูโสภณปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าตึงงาม พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากเทศบาลตำบลศรีบัวบาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาเป็นพื้นที่เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่ของจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะของประชาชนในจังหวัดลำพูน 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ